Personnummer

Personnummer i andra länder

Då kan man ställa sig frågan hur det fungerar med personnummer i andra länder än Sverige? Finns det något motsvarande i t.ex. Norge, Finland och Danmark?

Danmark

Danmarks motsvarighet till våra personnummer kassas för CPR-nummer och är ett identifikationsnummer som även det är 10 siffror långt. Skillnaden mot svenska personnummer är att det är den sista siffran i det danska numret som anger könet på personen i fråga (i Sverige är det som bekant den näst sista siffran som anger kön). Tjejer har ett jämnt tal och killar har ojämnt, likt i Sverige.

Norge

Det finns personnummer även i Norge. De kallas för födelsenummer och ges ut från skattekontoren. De består av 11 siffror; födelsedatumets sex siffror och ett personnummer på fem siffror där de två sista är kontrollsiffror.

Så här räknas kontrollsiffrorna ut:

k1 = 11 - ((3*d1 + 7*d2 + 6*m1 + 1*m2 + 8*å1 + 9*å2 + 4*i1 + 5*i2 + 2*i3) mod 11),

k2 = 11 - ((5*d1 + 4*d2 + 3*m1 + 2*m2 + 7*å1 + 6*å2 + 5*i1 + 4*i2 + 3*i3 + 2*k1) mod 11).

där mod är modulusfunktionen.

Finland

Även i Finland finns personnummer och dessa har, likt de svenska, 10 tecken, men kallas personbeteckning.

USA

I USA har man något som heter Social Security Number (SSN) och det är ett skattenummer som skulle kunna liknas med ett personnummer. Dock kan du ha ett SSN utan att vara medborgare vilket är något som skiljer detta identifikationsnummer mot den svenska varianten.

Tyskland

I Tyskland är det mot lagen att ha ett enda nummer som knyter ihop alla system. I stället har man olika unika nummer för varje system.